Uchwała Nr ZO/027/22u z dnia 30 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/039/22