Uchwała Nr ZO/028/20u z dnia 15 kwietnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/005/20