Uchwała Nr ZO/029/20o w sprawie McDonald’s Polska Sp. z o.o. z dnia 15 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/087/20