Uchwała Nr ZO/029/22o z dnia 30 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/004/22