Uchwała Nr ZO/029/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/021/23