Uchwała Nr ZO 03/06 w sprawie reklamy firmy EURO-net Sp. z o.o.