Uchwała Nr ZO 03/07 w sprawie reklamy firmy PTK Centertel Sp. z o.o.