Uchwała Nr ZO 03/14 w sprawie reklamy firmy CRISPY NATURAL Sp. z o.o. Sp. k.