Uchwała Nr ZO 03/15 w sprawie reklamy firmy Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.