Uchwała Nr ZO/030/20u z dnia 15 kwietnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/312/19, KER/315/19, KER/316/19 i KER/317/19