Uchwała Nr ZO/030/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/036/23