Uchwała Nr ZO/031/20o w sprawie Fabryka Zdrowia z dnia 14 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/098/20