Uchwała Nr ZO/031/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/035/23