Uchwała Nr ZO/032/20/o w sprawie Szybka Gotówka Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/042/20