Uchwała Nr ZO/032/21u w sprawie Nestle Polska S.A. z dnia 18 maja 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/008/21

Uchwała Nr ZO/032/21u

z dnia 18 maja 2021 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt: KER/008/21

 

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Sławomir Skowerski – przewodniczący;
  • Anna Barabasz-Sawicka – członkini;
  • Mikołaj Janicki – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 18 maja 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/008/21 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej emitowanej w stacji FOX w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 17.07 karmy dla kotów PURINA ONE, produktu dystrybuowanego przez Spółkę Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/008/21.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna Puriny emitowana w stacji FOX.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia standardów reklamowych w postaci nadużywania niewiedzy i zaufania konsumenta oraz wprowadzania go w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

 

Treść reklamy: Reklama zachęca do trzytygodniowego wyzwania z Puriną One. Kot w reklamie częstowany jest suchą karmą Purina One. Lektor mówi m.in. o tym, że dzięki tej karmie kot ma ładne futerko i zdrowie trawienie. To ostatnie stwierdzenie jest niezgodne z prawdą. Kot to bezwzględny mięsożerca. Dobra karma dla kotów powinna zawierać co najmniej 60-70% mięsa i nie powinna zawierać żadnych zbóż. [pisownia oryginalna]

 

Treść skargi: Reklama Puriny One narusza poniższe zasady etyki:

“Art. 8. Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Art. 10. 1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

  1. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Dowodem na mięsożerność kotów jest ich układ pokarmowy: poziom stężenia enzymów antybakteryjnych w ślinie jest 3-krotnie większy niż u człowieka; ślina nie zawiera amylazy, przez co nie ma możliwości wstępnego trawienie cukrów; uzębienie typowe dla zwierzęcia mięsożernego; silne mięśnie szczęki i żuchwy, bez możliwości poruszania jej na boki; bardzo kwaśne środowisko żołądkowe (pH = 1-2); krótki układ pokarmowy; brak obecności bakterii symbiotycznych w żołądku. Ważnym argumentem przemawiającym za dużą ilością mięsa w karmie dla kotów  jest tauryna, której koci organizm nie wytwarza samodzielnie i musi ją otrzymywać właśnie z pokarmem. W składzie karmy Purina One znajdują się produkty, których koty nie mogą jeść, bo szkodzą ich zdrowiu: pszenica i kukurydza. Koty jedzące taką karmę, jak Purina One, cierpią z powodu otyłości, chorują na cukrzycę, mają problemy z wątrobą, trzustką lub nerkami. Reklamowana karma wprowadza odbiorcę w błąd, sugerując, że Purina One zapewnia kotu zdrowe trawienie. Producenci Puriny One żerują na naiwności ludzi, którzy wierzą w reklamy i nie sprawdzają, czym powinni karmić swoje koty, aby faktycznie zapewnić im zdrowe trawienie, a nie problemy gastryczne i różne przewlekłe choroby. Karma Purina One powinna zostać wycofana z polskiego rynku. [pisownia oryginalna]

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 i art. 10 ust. 1a Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 10 ust. 1a

  1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  2. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

 

(…)

 

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu, a także przedstawił odpowiedź na wniesioną skargę.

W przesłanym stanowisku [pismo datowane na dzień 17 marca 2021 r.] wskazał, iż wnosi o oddalenie skargi w całości z uwagi na brak naruszenia przez Spółkę̨ standardów określonych w Kodeksie Etyki Reklamy. Skarżony w swojej odpowiedzi wskazał, iż Skarżący mija się z prawdą w swoich twierdzeniach odnoszących się do reklamowanego produktu.

Skarżony podkreślił, iż Nestle Polska SA jest producentem karm dla zwierząt z przeszło 125 letnim doświadczeniem.  Według Skarżonego, firma jest ekspertem nie tylko w zakresie badań żywieniowych, ale także w takiej dziedzinie, jak dobrostan zwierząt, dzięki czemu tworzy innowacyjne karmy dostosowane do potrzeb psów i kotów: wieku, wielkości, stylu życia czy stanu zdrowia.

 

W ocenie Skarżonego, karma Purina ONE jest marką wysokiej klasy karmy pełnoporcjowej w formie mokrej, jak i suchej, dostosowanej do konkretnych potrzeb lub etapu życia zwierzęcia, a produkty Purina ONE spełniają wszystkie wymagania przepisów prawa dotyczących karm dla zwierząt oraz Wytyczne Żywieniowe dotyczące pełnoporcjowych i uzupełniających karm dla kotów i psów (wydane przez  Europejską Federację Przemysłu Karmy Dla Zwierząt Domowych FEDIAF), zapewniając bezpieczną i zbilansowaną propozycję żywienia kotów. Wartość odżywcza produktów, wielokrotnie przewyższa wymagane wartości minimalne, a karma wyprodukowana jest z wysokiej jakości, bezpiecznych składników.

 

Skarżony podkreślił ponadto, iż za każdą deklaracją czy oświadczeniem widoczną na opakowaniu produktu, stoją nie tylko lata doświadczenia firmy, ale także konkretne testy i badania. Jak podaje Skarżony, w przypadku karmy suchej Purina ONE dla kotów, deklaracja związana z zapewnieniem zdrowego trawienia jest poparta badaniami (Nutrition test: # 530.208), jak i faktem, że odpowiednia jakość białka poprawia odbudowę jelit i jego funkcje. 50% białka w reklamowanej karmie, pochodzi z wysokiej jakości źródeł i dzięki temu dostarcza adekwatną jakość aminokwasową. Badania, na które powołuje się Skarżony, wykazały, że jest to istotnym czynnikiem stymulującym regenerację błony śluzowej w układzie pokarmowym, co przekłada się na poprawę funkcji trawiennych.

 

Skarżony w swojej odpowiedzi na skargę zwrócił uwagę na fakt, że różne choroby występują w całej populacji kotów. Przy czym, w ocenie Skarżonego wykazano jednak, aby którekolwiek z chorób wymienionych przez Skarżącego, były powiązane z faktem spożywania suchej karmy.

 

Skarżony wskazał, iż nie zna żadnych obiektywnych i weryfikowalnych badań popierających tezę dotyczącą szkodliwości pszenicy czy kukurydzy w żywieniu kotów oraz, że nie zostały też one dostarczone przez Skarżącego. W ocenie Skarżonego, wszystkie ogólnodostępne badania dotyczące tej tematyki, wskazują na wysoką strawność tych ziaren w organizmie kota, oczywiście po odpowiedniej obróbce termicznej. Badania naukowe jasno wykazały też, że koty bez problemu trawią ugotowane węglowodany strawne (pochodzące m.in. z ziarna) na poziomie 25-50% suchej masy diety (zawartość zbliżona do tej która jest w suchych karmach). Jak wskazuje Skarżony, jest to związane z faktem fizjologicznym, iż strawność węglowodanów jest uzależniona od wydzielania odpowiednich enzymów w soku trzustkowym, a nie od obecności amylazy w ślinie. Skarżony ponadto w swojej odpowiedzi wskazał, iż dokładniejsze badania różnej zawartości węglowodanów strawnych w diecie kotów, wykazały też że ich wyższa czy niższa zawartość, nie wpływa istotnie na wahania poziomu glukozy we krwi i nie wpływa na proces glukoneogenezy u zdrowych kotów.

 

Wedle Skarżonego, pełnoporcjowa karma Purina ONE dostarcza wszystkich znanych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy składników, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kota, w tym składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach, z wysokiej jakości bezpiecznych surowców, tak więc podawana zgodnie z zaleceniami zdrowym kotom nie stwarza ryzyka doprowadzenia do chorób ostrych czy przewlekłych.

 

W związku z powyżej przedstawionym stanowiskiem Skarżony wniósł o oddalenie Skargi

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 8 i art. 10 ust. 1a Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszeń standardów przekazu reklamowego określonych w art. 8 KER – a więc odnoszących się do nadużywania zaufania lub braku wiedzy konsumenta przez reklamodawcę.

 

Zespół Orzekający ponadto nie dopatrzył się również naruszeń standardów przekazu reklamowego określony w art. 10 ust. 1a KER – odnoszących się z kolei do wprowadzania konsumenta w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

 

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż jego zadaniem jest ocena samego przekazu reklamowego – który musi być weryfikowalny m.in. przy pomocy badań lub statystyk prowadzonych przez podmiot oferujący dany produkt. W przedmiotowej sprawie Zespół Orzekający zwrócił się z prośbą o opinię uzupełniającą w zakresie potwierdzenia faktu przedstawianego w reklamie – a więc możliwości karmienia kotów domowych karmą gotową, a także podejmowania przez właścicieli zwierząt domowych tzw. wyzwania Purina One.

 

Otrzymana przez Zespół Orzekający ekspercka opinia uzupełniająca wskazała, iż cyt. ogólnie rzecz biorąc, obawy dotyczące skutków zdrowotnych związanych z obecnością węglowodanów w diecie kotów są nieuzasadnione, a suche karmy nie powinny być unikane z uwagi na przekonanie, że zawierają zbyt dużo węglowodanów i sprzyjają otyłości, cukrzycy i innym chorobom przewlekłym oraz powodują problemy gastryczne.

 

Konkretna zawartość składników odżywczych i kalorii w diecie jest ważniejsza niż forma, w jakiej się pojawiają. Koty z pewnością przetwarzają węglowodany inaczej niż gatunki wszystkożerne, ale to nie przekłada się na proste twierdzenie, że „węglowodany są złe dla kotów”. Wyniki badań na ogół nie wykazują niekorzystnego wpływu na glukozę spoczynkową lub wrażliwość na insulinę u kotów karmionych typowymi rodzajami i poziomami węglowodanów w diecie.

 

Pomimo tego, że koty wyewoluowały jako mięsożerne i przystosowały się do diety zwierzęcej, są w stanie trawić i metabolizować węglowodany w diecie na poziomach typowych dla suchej karmy dla kotów. (dr Karolina Hołda)

 

W świetle otrzymanych informacji uzupełniających Zespół Orzekający orzekł, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia standardów reklamowych poprzez wprowadzanie konsumenta w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Nie doszło również do nadużycia zaufania lub niewiedzy konsumenckiej.

 

Zespół Orzekający pragnie jednocześnie podkreślić, iż w razie podjęcia decyzji o reklamowaniu produktu m.in. poprzez zachęcanie konsumentów do podejmowania różnego rodzaju „wyzwań”, w ramach, których mają sprawdzić skuteczność produktu, reklamodawca winien w sposób jasny i widoczny wskazać odniesienia do stron internetowych oraz innych źródeł z pełnymi informacjami, z którymi konsument może się bez przeszkód zapoznać. Zespół Orzekający rozumie przy tym, iż nie jest możliwym zawarcie wszystkich istotnych i pełnych informacji w ramach krótkiej formy, jakim jest spot telewizyjny.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.