Uchwała Nr ZO/032/21u w sprawie Nestle Polska S.A. z dnia 18 maja 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/008/21