Uchwała Nr ZO/033/20/o w sprawie Riot Games, Inc. z dnia 8 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/055/20