Uchwała Nr ZO/034/20/o w sprawie MPK Wrocław z dnia 14 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/057/20