Uchwała Nr ZO/035/20/o w sprawie Stowarzyszenie Kin Studyjnych z dnia 9 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/088/20