Uchwała Nr ZO/039/20u z dnia 22 kwietnia 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/016/20/u z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/256/19