Uchwała Nr ZO/036/20/o w sprawie P4 Sp. z o.o. z dnia 9 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/065/20