Uchwała Nr ZO/036/22u z dnia 19 kwietnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/007/22