Uchwała Nr ZO/036/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/020/23