Uchwała Nr ZO/037/20/o w sprawie Polkomtel Sp. z o.o. z dnia 9 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/079/20