Uchwała Nr ZO/037/21u z dnia 9 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych do wspólnego rozpoznania o sygn. akt: KER/055/21, KER/056/21, KER/057/21