Uchwała Nr ZO/037/22o z dnia 20 maja 2022 r.Zespołu Orzekającego w połączonych sprawach o sygn.: KER/061/22 oraz KER/062/22