Uchwała Nr ZO/038/20/o w sprawie Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z dnia 9 września 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/121/20 i KER/122/20