Uchwała Nr ZO/038/21u z dnia 9 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych do wspólnego rozpoznania o sygn. akt: KER/051/21, KER/052/21, KER/053/21