Uchwała Nr ZO/038/23u z dnia 08 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/007/23, KER/011/23