Uchwała Nr ZO/039/20/o w sprawie Polpharma S.A. z dnia 7 października 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/129/20