Uchwała Nr ZO/039/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/036/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Rafał Wiewiórski – Przewodniczący;

  • Ewelina Czuba – członkini;

  • Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/036/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy produktu Lactocontrol

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności do wykorzystania zaufania potencjalnych konsumentów i wprowadzenia ich w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Skarżony w skarżonym przekazie reklamowym wskazał w sposób sugerujący, iż osoby cierpiące na nietolerancję laktozy mogą po zażyciu reklamowanego preparatu swobodnie konsumować produkty laktozę zawierające. W ocenie Zespołu Orzekającego nie może to jednak doprowadzić do mylnego poczucia bezpieczeństwa, zważywszy na fakt, iż osoby cierpiące na nietolerancję laktozy są dużo bardziej świadomymi konsumentami, zdającymi sobie sprawę z tego, ile faktycznie mogą lub nie mogą spożyć danego produktu. Reklamowany preparat do tego ma funkcję wspomagającą tolerancję laktozy, a nie zapewniający taką tolerancję w całości.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama w sposób nieetyczny cyt. namawia ludzi, aby jedli produkty mleczne zawierające laktozę, pomimo iż mają objawy wyraźnie wskazujące na nietolerancję pokarmową.

Zdaniem Skarżonego, wszelkie informacje podawane w treści reklamy odpowiadają rzeczywistości i nie wprowadzają potencjalnych konsumentów w błąd. Skarżony zakłada, iż osoby, które świadomie sięgają po produkt niwelujący skutki nietolerancji laktozy mają wiedzę na temat swojego stanu zdrowia oraz podejmują zachowania zgodne z działaniami tzw. racjonalnego konsumenta.

Zdania odrębne

Brak