Uchwała Nr ZO/039/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/036/22