Uchwała Nr ZO 04/10 w sprawie reklamy firmy CT Creative Team S.A.