Uchwała Nr ZO 04/12 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.