Uchwała Nr ZO/040/23u z dnia 29 marca 2023 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie o sygn.: KER/117/22