Uchwała Nr ZO/041/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/021/22