Uchwała Nr ZO/042/20u z dnia 27 maja 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/025/20 i KER/027/20