Uchwała Nr ZO/042/21u z dnia 17 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/101/21