Uchwała Nr ZO/042/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/008/22