Uchwała Nr ZO/042/23u z dnia 15 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/158/22