Uchwała Nr ZO/043/21u z dnia 17 czerwca 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr Nr ZO/023/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/009/21 T