Uchwała Nr ZO/043/23o z dnia 5 kwietnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/023/23