Uchwała Nr ZO/044/20u z dnia 17 czerwca 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/035/20u z dnia 20 maja 2020 r.   dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/011/20