Uchwała Nr ZO/044/22u z dnia 18 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/035/22