Uchwała Nr ZO/045/20/o w sprawie Stella Pack S.A. z dnia 18 listopada2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/156/20 i KER/161/20

Uchwała Nr ZO/045/20/o

z dnia 18 listopada2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

KER/156/20 i KER/161/20

 

Ocena KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy firmy nie będącej członkiem

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Grottgera 9/3 
00-785 Warszawa

 

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

 

  • Maciej Korobacz – przewodniczący,
  • Małgorzata Domaszewicz – członek,
  • Elżbieta Kondzioła – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Stella Pack S.A. z siedzibą w Lubartowie, zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

 

KER/156/20

Wnioskodawca podniósł:

 „Treść reklamy: Reklamowanie produktu w oparciu o parabeny i silikon

Skarga: Reklama na opakowaniu komunikuje treści niezgodne z Kodeksem Etyki Reklamy. Deklarowanie braku zawartości parabenów, silikonu i PEG narusza zapisy przepisów UE przyjętych w Polsce.”  – pisownia oryginalna

 

KER/161/20

Wnioskodawca podniósł:

 „Treść reklamy: Miękkie i delikatne chusteczki nawilżane z dodatkiem aloesu odświeżają i pozostawią długotrwałe uczucie świeżości. Aloes posiada właściwości łagodzące, kojące i przyspieszające regenerację skóry. Chusteczki Lula dokładnie oczyszczają skórę dziecka pozostawiając ją gładką i nawilżoną, a kremowa formuła pielęgnuję i odżywia delikatną skórę niemowląt. Chusteczki nawilżane z aloesem są szczególnie polecane dla skóry wrażliwej i podrażnionej. Całkowicie bezpieczne, mają neutralne pH, nie zawierają parabenów, są przebadane chemicznie i mikrobiologicznie. Mogą być stosowane już od pierwszego dnia życia dziecka.

Załączniki:

http://lula.com.pl/produkty/chusteczki-nawilzane-z-dodatkiem-pantenolu/

Skarga: Reklama produktu narusza standardy przez deklarowanie braku zawartości parabenów, co narusza zapisy przepisów UE przyjętych w Polsce. Ponadto deklaruje, że są przebadane chemicznie i mikrobiologicznie bez wskazania źródeł do badań i opisu badań. To może wprowadzać konsumenta w błąd i reklamować produkt jako bardziej bezpieczny niż inne tego samego typu. Nie można również deklarować, że produkt jest całkowicie bezpieczny, ponieważ może się  okazać, że jednak ktoś jest na niego uczulony lub komuś zaszkodził.”  – pisownia oryginalna

 

We Wnioskach dotyczących reklamy internetowej chusteczek nawilżanych Lula, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

·       Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. ·       Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy. ·       Zał. IV kryterium uczciwościOświadczenia dotyczące produktów kosmetycznych musza być obiektywne i nie mogą przedstawiać w złym świetle konkurencji ani legalnie stosowanych składników. Reklamodawca nie uczestniczył w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy i nie udzielił odpowiedzi na wnioski konsumentów. Zespół  stwierdził, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, narusza dobre obyczaje, nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy. Reklama w złym świetle przedstawia legalnie stosowane składniki takie jak: parabeny, silikony, PEG. Zespół zwrócił uwagę, iż oświadczenie „nie zawiera parabenów, silikonu, PEG” nie powinno być komunikowane w reklamie.        

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

 

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosków oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.