Uchwała Nr ZO/045/20u z dnia 17 czerwca 2020 r. Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/037/20u z dnia 20 maja 2020 r. dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/016/20