Uchwała Nr ZO/046/20/o w sprawie BERNADATTE LTD z dnia 25 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/125/20