Uchwała Nr ZO/046/20u w sprawie PsiastkiPL z dnia 1 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/050/20