Uchwała Nr ZO/047/20/o w sprawie “WOLNOŚĆ” Sp. z o.o. z dnia 25 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/128/20