Uchwała Nr ZO/047/20u w sprawie Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. z dnia 15 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/037/20