Uchwała Nr ZO/047/22u z dnia 25 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/045/22