Uchwała Nr ZO/048/20o w sprawie Ceneo.pl Sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/141/20